Substantivul

Din categoria:  Modifică
Definiţie:
         Substantivul  este partea flexibilă de vorbire care denumeşte obiecte:
-          fiinţe: băiat, fată, om, învăţătoare, bunică;
-          lucruri: casă, carte, perete, penar, scaun;
-          fenomene ale naturii: ploaie, vânt, ger, fulger;
-          acţiuni: urcare, coborâre;
-          stări sufleteşti: bucurie, tristeţe, dor, extaz;
-          însuşiri: frumuseţe, forţă, înţelepciune;
-          relaţii umane: prietenie, duşmănie, colegialitate.